MITEN VOIT OSALLISTUA MONIMUOTOISUUS- JA INKLUSIIVISUUSMATKAAMME?

Tehokasta globaalia tiimiä luotaessa monimuotoinen henkilöstö on vain puolet yhtälöstä. Tämä johtuu siitä, että monimuotoisilla tiimeillä on omat haasteensa. Kaltaisemme vetävät meitä luonnollisesti puoleensa, mikä voi johtaa muiden panoksen jättämiseen ulkopuolelle.

Kyky nähdä asioita toisen henkilön silmin antaa meille luovuuteen, innovatiivisuuteen ja tehokkuuteen tarvittavia perspektiivejä.

 

Näin kuitenkin tapahtuu vain, kun tiimin jäsenet kuuntelevat toisiaan ja uskaltavat tuoda mielipiteensä julki. Sitä kutsutaan inklusiivisuudeksi.  Meillä on maailmanlaajuisesti erilaisia aloitteita mainion työpaikan luomiseksi kaikille. Edistämme työntekijöiden resurssiryhmiä ja foorumeita tietoisuuden luomiseksi. Lisäksi kannustamme tiimien jäseniä vaihtamaan ideoita ja hankkimaan näkyvyyttä verkostoitumisen kautta.

Olemme myös sponsoroineet onnistuneesti mentorointiohjelmia useissa organisaatioissa ympäri maailmaa.

TIIMILEIRIT

Martin Hilti ymmärsi yli 75 vuotta sitten, miten tärkeää ihmisten on tuntea, että he ovat luomassa jotakin merkittävää ja ovat osa menestyvää tiimiä. Tapa, jolla hän kohteli, opasti ja inspiroi ihmisiä innokkuudellaan, vaikutti Hiltin yrityskulttuuriin. Sen pitäminen yllä vuodesta toiseen vaatii vahvan yrityskulttuurin, joka perustuu perusarvoihin ja missioon.

Me panostamme joka vuosi tiimileireihin. Ne ovat työpajoja kaikille tiimijäsenille maailmanlaajuisesti, ja niissä käsitellään vain yrityskulttuuriamme. Tiimileireillä on kolme peruselementtiä: panos yritykselle, tiimin rakentaminen ja henkilökohtainen pohdiskelu. Palautteen hyväksyminen ja antaminen, toistemme inspiroiminen, toimenpiteiden määrittäminen ja toteuttaminen, jotta nauttisimme jokapäiväisestä työstä yhdessä enemmän. Viimeisin tiimileiri Team Camp Pit Stop Champion 2020 keskittyi osallisuuteen.
 

Own It!

Own It! on työntekijäjohtoinen ryhmä, joka keskittyy monimuotoisuuteen ja osallisuuteen. Me tarjoamme vain budjetin ja yrityssponsorin. Sen jälkeen tiimin jäsenet päättävät, mitä ohjelmia tarvitaan osallisuuden edistämiseksi heidän työpaikassaan.

Kielilounaista ja tapaamis- ja oppimistyöpajoista avoimeen mentorointiohjelmaan – Own It! -ryhmän avulla voimme täyttää tiimin jäsenten tarpeet antamalle heille osallisuustoimenpiteiden omistajuuden.

 

ULKOINEN VERKOSTOITUMINEN

Catalyst on johtava voittoa tavoittelematon järjestö, jonka tarkoituksena on kiihdyttää naisten etenemistä työpaikan osallisuuden kautta. Se tukee ajattelutavan muuttamista julkaisemalla uraauurtavia tutkimuksia, työkaluja ja ajatusjohtajuutta maailman johtaville yrityksille sellaisten työpaikkojen rakentamiseksi, joissa kaikki voivat onnistua. Catalyst on ollut sitoutunut maailman muuttamiseen yksi työpaikka kerrallaan yli 50 vuoden ajan.

Hilti aloitti maailmanlaajuisen kumppanuuden Catalystin kanssa vuonna 2014, ja olemme käyttäneet jatkuvasti sen tutkimus- ja tukirakennetta kehittäessämme omaa osallisuusmatkaamme. Vauhdin kiihdyttämiseksi Catalyst loi Catalyst CEO Champions For Change -aloitteen, joka tuo yhteen maailmanlaajuisesti yli 40 toimitusjohtajaa ja ylempää johtajaa, jotka tukevat monimuotoisuutta ja osallisuutta näkyvästi edistämällä niitä organisaatioissaan. Olemme ylpeitä, että meidät on valittu tämän aloitteen perustajakumppaniksi. Yhdessä Catalystin ja muiden globaalien yritysten kanssa me kiihdytämme monimuotoisuutta, osallisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa omassa organisaatiossamme.

 

BEYOND BIAS - TIEDOSTAMATTOMAN ENNAKKOOLETTAMUKSEN KÄSITTELEMINEN

Beyond Bias -työpajat kehitettiin käsittelemään tiedostamattomien ennakko-olettamusten aiheita tiimijohtajien kanssa ympäri maailmaa. Yhdistämällä nämä työpajat tärkeisiin arviointiprosesseihin, kuten henkilöstön kehittämiseen tai rekrytointiin, autamme johtajia parantamaan itsetutkiskeluaan ja tulemaan tietoisemmiksi omista ennakkoasenteistaan. Tämä auttaa heitä tekemään puolueettomampia ja parempia päätöksiä.

Tämän oppimismatkan seuraava vaihe on tutkia niitä haasteita ja mahdollisuuksia, joita sekatiimien johtamisesta seuraa. Pyrimme ymmärtämään henkilöstöämme paremmin ja reagoimaan joustavasti heidän tarpeisiinsa.
 

Mitä me teemme

Lue, mitä me teemme yrityksenä, jotta monimuotoisuudesta ja osallisuudesta tulee osa jokapäiväistä elämää.

"Kaikki ovat niin mukavia! Työpaikan monimuotoisuus, eri puolilta maailmaa tulevien ihmisten osallisuus, kansalaisuudella tai värillä ei ole väliä – meillä kaikilla on yhteinen tavoite!"

Sam Keung – Business Development Manager – Shanghai