Työskentely HR-, talous- ja markkinointitehtävissä

Töissä HR:ssä, taloudessa ja markkinoinnissa

Haluatko kokea jännitystä joka päivä toimistolle tullessa? Ura Hiltillä on ainutlaatuinen mahdollisuus.

Meillä tehdään töitä yritysinnovaation eturintamassa. Kulttuuri on ainutlaatuinen ja tempo erittäin nopea. Haluamme säilyttää asemamme sektorin johtajana ja siksi meidän on oltava pioneereja myös yrityskulttuurissa.

Olemme dynaaminen työpaikka ja etsimme jatkuvasti uusia tapoja inspiroida ihmisiämme, jotta he antaisivat parhaansa ja tuottaisivat erinomaisia tuloksia.

Hiltissä on aina kyse ihmisistä – sekä tiimeistämme että asiakkaistamme. Vaikka Hiltin tiimiin kuuluu yli 23 000 ihmistä ympäri maailman, me kaikki uskomme pystyvämme yhdistämään menestymisen halun tiiviiseen perheen kaltaiseen tunnelmaan.

Ei mikään tavallinen toimistotyö

Toimistotehtäviimme kuuluu HR:n, talouden ja markkinoinnin töitä. Ne eivät ole mitään tavanomaisia tukitehtäviä. Näiden tiimien tehtävä on johtaa ihmisiämme, viedä strategioitamme eteenpäin ja muotoilla liiketoimintaamme. Ne ovat kriittisessä asemassa, kun Hilti toimittaa asiakkaille premium-palvelua.

Hiltissä on erityistä se, että osana yrityksemme tiimiä pääset osallistumaan jokaisen projektin vaiheeseen alusta loppuun, idean syntymisestä toimitukseen asti. Kaikki markkinoinnin ja talouden tehtävät eivät voi sitä tarjota.

Monenlaiset mahdollisuudet eri tuotesyklien yhteydessä antavat mahdollisuuden kehittää taitojasi. Hilti on energinen ja palkitseva paikka uran edistämisen kannalta. Näytä meille, mihin pystyt, ja saatat viedä tehtäväsi toiseen liiketoimintasektoriin. Ehkä pääset soveltamaan osaamistasi kehittyneistä markkinoista alueille, joissa haasteet ovat vielä aivan toisenlaiset.

”Täällä on aito perhetunnelma. Johtajan ovelle voi kolkuttaa milloin vain. Linjajohtaja tekee kanssamme tiivisti töitä, jotta taitomme kehittyisivät niin ammatillisesti kuin henkilökohtaisesti.”

Amer, avainprojektipäällikkö

Palkitsemme menestyksestä nopeasti

Koulutamme ja kehitämme ihmisten osaamista, koska haluamme pitää heidät.

Roolistasi tai tasosta riippumatta laitamme henkilökohtaista huomiota urasi etenemiseen. Saat henkilökohtaista valmennusta ja kaiken tarvitsemasi tuen hyvien tulosten saamiseksi.

Kun liityt yritykseemme, esittelemme sinulle Hiltin tavan tehdä töitä. Siihen kuuluvat oikeudenmukaisuus, rohkeus, tiimityö ja sitoutuminen työskentelykulttuurimme ja strategiseen kasvuun.

Saat erityisosaamisen, jonka tarvitset menestyäksesi tehtävässäsi. Se voi olla ammatillisen osaamisen kasvattamista, vieraan kielen opettelemista tai johtamiskoulutusta.

Meillä on myös kattava tulosseurannan prosessi. Jokaisen menestymistä seurataan vuositasolla. Näin löydämme mahdollisuuksia kehittää ihmisiä eri vastuiden, kulttuurien ja markkinahaasteiden keskellä. Voimme laajentaa osaamistasi, ruokkia kunnianhimoasi ja avata ovia urallasi.

Parhaat suoriutujat etenevät johtotehtäviin. Hiltillä 80 % johdon tehtävistä täytetään sisäisillä hakijoilla. Se kertoo siitä, kuinka paljon arvostamme henkilöstöämme.

Erilaisia tapoja johtaa ja muotoilla liiketoimintaa

Osana yrityksemme tiimiä olet aidosti osa joukkuetta. Liiketoimintamme perustuu kokonaan tiimityöhön, jonka ansiosta työ on nautittavaa ja palkitsevaa. 

Tässä on lisätietoja keskeisistä toimistotehtävistämme.

HR

• Ihmiset pysyvät Hiltillä ainutlaatuisen kulttuurimme ansiosta. Siksi ei ole tavatonta löytää kahta saman perheen sukupolvea meiltä. Liiketoiminnan taustalla ovat ihmiset ja ihmiset tekevät menestyksemme. Siksi parhaiden kykyjen houkutteleminen, kehittäminen ja pitäminen ovat meille tärkeimmät tavoitteet.
• Hiltin HR-tiimissä osallistut sen varmistamiseen, että ihmiset pääsevät täyteen potentiaaliinsa, oli kyse kykyjen ja eri puolilla maailmaa olevien tehtävien yhteensovittamisesta tai osa-aikaratkaisujen ja joustavan työn mahdollisuuksien edistämisestä.
• Teet töitä tiiviisti yhdessä liiketoiminnan johtajien kanssa ja rakennat henkilöstöstrategioita, jotka tukevat tiimejämme ja sitä kautta liiketoiminnan kasvua. Yhdessä kannustamme tiimejä luovilla ja jännittävillä tavoilla saamaan aikaan parhaan tuloksen.
• Autat muotoilemaan ja toteuttamaan HR-strategiaamme. Sen perustana on usko, että monitaustainen, laaja-alainen tiimi saa aikaan parhaat tulokset. Me ajattelemme globaalisti ja toimimme paikallisesti.
• HR-tehtävät vaihtelevat uusien kykyjen houkuttelusta ja rekrytoinnista osaamisen hallintaan ja johtamiskoulutukseen.
 

Talous

• Tehtävä on kaukana puhtaasta laskennasta. Se on konsultatiivinen rooli, jossa teet töitä eri liiketoiminnan divisioonien kanssa, neuvot ja autat suunnittelemaan ja hallitsemaan tärkeitä projekteja. Sinun tehtäväsi on varmistaa, että ne ovat kannattavia.
• Tarvitset vahvan liiketoimintanäkemyksen ja käytännön taitoja, jotta pystyt soveltamaan talousosaamistasi laajaan kaupallisten kysymysten kenttään.
• Osallistut myös ei-kaupallisiin hankkeisiin, kuten hyväntekeväisyystoimintaan ja yhteiskuntavastuullisuuden toimintoihimme. Osallistut myös omaan koulutukseemme ja kehittämistoimintaan liittyviin investointeihin.
• Tehtävä on alalle harvinainen, sillä pääset näkemään projektien elinkaaren niiden elinmahdollisuuksien arvioinnista riskinkartoitukseen, markkinointiin, myyntiin ja jakeluun.
• Osoita meille olevasi valmis seuraavaan haasteeseen ja voit siirtyä eri alueille, vieden asiantuntemuksesi eri sijainteihin ja niiden aktiviteetteihin. Oli kyseessä vakauttaminen tai kasvu, heikko tai vahva valuutta, kehittyvä tai kypsä markkina. Kokemus on houkutteleva.
• Talouden tehtäviimme kuuluu hinnoitteluanalyysiä, luottoriskin arviointia, rahoituslaskentaa ja toiminnan valvontaa.

Markkinointi

• Markkinointi on avainosassa Hiltin liiketoimintamallissa. Se kokoaa markkinaymmärryksen, joka ohjaa tuotekehitystämme, oli kyseessä työkalut, palvelut tai ohjelmistot, sekä myynnin strategiamme.
• Osana markkinoinnin tiimiämme pääset mukaan pitkän aikavälin suuntaviivojen tekemiseen liiketoiminnan tasaisen kasvun varmistamisessa. Teemme töitä proaktiivisesti. Meitä eivät sido kvartaalitavoitteet, emmekä tee lyhyen aikavälin reaktiivista suunnittelua.
• Teet töitä isojen tietomassojen kanssa. Tähän kuuluu käyttäytymispohjaista tietoa ja markkinatrendien ennusteita. Niiden pohjalta arvioit asiakaskysyntää tuotteillemme niin laatuun, määrään kuin innovaatioonkin liittyen.
• Liiketoiminnassa kaikki on kiinni asiakkaista. Heidän korkeat odotuksensa premium-tuotteille ohjaavat markkinointia. Meidän tehtävämme on käyttää asiakasymmärrystä strategioiden ja ohjelmien tekemiseen muuta liiketoimintaa varten.
• Saat palkitsevan mahdollisuuden nähdä projektien etenevän konseptista tuotteeksi aina asiakkaalle asti. Tämä on melko ainutlaatuista markkinoinnissa.
• Markkinoinnin tehtäviimme kuuluu tuote-, kauppa-, ohjelmisto- ja palveluhallinta, markkinatutkimus, digitaalinen markkinointi ja viestinnän konsultointi.