TIETOISUUDEN LUOMINEN

Kun jatkamme kasvuamme suorituskykyisenä globaalina tiiminä, kaikkien hiltiläisten täytyy ymmärtää, mitä monimuotoisuus ja osallisuus todella tarkoittavat. Meidän kaikkien on oltava tietoisia mielipiteistämme ja käyttäytymisestämme sekä niiden vaikutuksesta muihin.

Tätä varten olemme luoneet työpajasarjan ja integroineet monimuotoisuuden ja osallisuuden olemassa oleviin koulutusohjelmiin.

 

Näin autamme ihmisiä ymmärtämään monimuotoisuuden ja osallisuuden ja sitoutumaan niihin. Edistymisen seuraamista varten olemme lisänneet sitoutumisen ja osallisuuden jokavuotiseen työntekijäkyselyymme.

MONIMUOTOISUUDEN JA OSALLISUUDEN YMMÄRTÄMINEN

Monimuotoisuus tarkoittaa sekä sitä, että olemme erilaisia, että sitä, että olemme samanlaisia. Käytämme monimuotoisuuden ja osallisuuden selittämiseen tiimijäsenille puuanalogiaa (jonka voit katsoa täällä).

Puun lehdet ja runko edustavat kaikkia monimuotoisuuden helposti nähtäviä elementtejä. Mutta aivan yhtä tärkeää on se, mikä on pinnan alla – juuret. Puun olennaiset osat, jotka eivät ole näkyvissä. Ne ovat monimuotoisuuden näkymättömiä puolia.

 

Menestyäkseen puu tarvitsee myös aurinkoa, sadetta ja ravinnerikasta maaperää: oikean ympäristön. Sitä osallisuus tarkoittaa – erilaisuuksien toivottaminen tervetulleeksi, arvostaminen ja kunnioittaminen sekä yhteyden muodostamiseen ihmisiin, jotka eivät ole samanlaisia kuin me. Tämä auttaa meitä löytämään uusia näkökulmia, jotka johtavat rikkaampaan ja luovempaan työtilaan.
 

MONIMUOTOISUUDEN JA OSALLISUUDEN UPOTTAMINEN HENKILÖSTÖPROSESSEIHIN

Kompentenssimallimme on yleiskehys työntekijöiden valintaa, kehittämistä ja valmennusta varten, ja siinä käytetään yhdenmukaisia liiketoimintaan liittyviä käyttäytymisulottuvuuksia suorituksen parantamiseksi. Olemme tarkastelleet sitä huolellisesti varmistaaksemme, ettei siinä ole sisäänrakennettua syrjintää, joka ei ehkä tue sitoutumistamme monimuotoisuuteen ja osallisuuteen. Olemme myös lisänneet dimension "työskentely muiden kanssa ketään syrjimättä", jotta tämä tärkeä kompetenssi otetaan huomioon kaikissa arvioinneissamme.

 

Myös muita henkilöstöprosesseja on korjattu sen varmistamiseksi, että olemme sallivampia ja avoimempia monimuotoisuudelle. Esimerkiksi johtajakoulutusohjelmaan on sisällytetty Beyond Bias -työpaja. Siinä tiimien johtajat oppivat käyttämään työkaluja, jotka auttavat heitä tekemään puolueettomampia ja parempia päätöksiä.

Osallistavamman työpaikan tarjoamista varten meidän on löydettävä joustavampia tapoja toimia ja tukea tiimijäsenten tarpeita elämän eri vaiheissa. Ensinnäkin olemme kehittäneet nykyaikaisen globaalin luettelon työpaikan joustavuutta varten.

 

Nyt ratkaisuja otetaan käyttöön toimipaikoissa ympäri maailmaa paikallisten tarpeiden ja lainsäädännön mukaisesti.